Artur Jędrych

Artur Jędrych – partner zarządzający
adwokat/ doradca restrukturyzacyjny

telefon: + 48 (22) 822 06 39
e-mail: artur.jedrych@aj-law.pl

Artur Jędrych, radca prawny od 1995 roku, zaś od 2009 roku adwokat założyciel i partner zarządzający w Kancelarii Jędrych & Partnerzy. Studia wyższe odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację prokuratorską (w latach 1992-94) i radcowską (w latach 1994-95). W 2011r. uzyskał licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Był wieloletnim pracownikiem i dyrektorem departamentów prawnych polskich i zagranicznych banków, w tym: Polsko – Amerykańskiego Banku Hipotecznego S.A., Banku Austria Creditanstalt S.A., Rheinhyp – BRE Bank Hipoteczny S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A. Sprawował funkcje w organach podmiotów gospodarczych aktywnych na rynku lokalnym i międzynarodowym m. in. jako przewodniczący Rady Nadzorczej SM Włodarzewska oraz Preys S.A.

Artur Jędrych jest ekspertem w dziedzinie prawa bankowego, finansowego, procesowego, windykacyjnego oraz cywilnego. Pełnił on również funkcję doradcy i niezależnego konsultanta prac wdrażających uregulowania w obszarze hipotecznego zabezpieczania wierzytelności. Artur Jędrych posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów developerskich, obrotu nieruchomościami, finansowania inwestycyjnego. Jest doradcą w procesach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych, mediatorem oraz pełnomocnikiem w sporach sądowych. Jest autorem wielu opracowań z zakresu prawa dewizowego, obrotu nieruchomościami, gospodarczego i windykacyjnego. Wielokrotnie pełnił rolę wykładowcy i prelegenta znaczących konferencji oraz seminariów, w tym organizowanych przez fundacje rządowe.

Znajomość języków: polski, niemiecki, angielski, rosyjski.