Zakres działalności

Do podstawowych obszarów działania Kancelarii należą:

 Prawo spółek
Obsługa spółek kapitałowych i osobowych m. in.:
» zakładanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw
» nabywanie akcji i udziałów (sharedeal)
» zmiany statutu lub umowy spółki
» tworzenie regulaminów dla Zarządu i Rady Nadzorczej
» obsługa organów spółki
» fuzje, przejęcia spółek
» kontrakty menedżerskie

 M&A
» umowy joint-venture (opracowanie projektów, uczestnictwo w negocjacjach)
» due diligence
» nabywanie przedsiębiorstw lub wybranych składników majątkowych (asset deal)

Prawo nieruchomości i prawo budowlane
» nabywanie nieruchomości, w tym opracowywanie umów (przedwstępnych i ostatecznych)
» analiza prawna ksiąg wieczystych
» wpisy do ksiąg wieczystych
» uzyskiwanie zezwoleń, w tym na nabycie nieruchomości
» uzyskiwanie zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji inwestycji (pozwolenia na budowę,     przyłącza, wzizt)
» umowy o roboty budowlane
» koncepcje umów, rachunki powiernicze, umowy konsorcjum

Prawo bankowe i rynków kapitałowych
» umowy prawa bankowego
» zabezpieczanie wierzytelności
» współpraca z NBP, w tym Komisją Nadzoru Bankowego
» finasowanie projektów budowlanych, deweloperskich
» konsorcja bankowe

 Prawo cywilne (zobowiązania i umowy handlowe)
» umowy kodeksu cywilnego (np. umowy o dzieło, roboty budowlane)
» ogólne warunki handlowe
» umowy ubezpieczeniowe
» factoring
» odpowiedzialność za produkt
» media, Internet, licencje, prawa autorskie

Prawo pracy (aspekty indywidualne i kolektywne)
» umowy o pracę
» wypowiedzenia
» odprawy
» związki zawodowe

 Prawo międzynarodowe
» międzynarodowe umowy handlowe
» prawo unijne