Współpracownicy

Zespół Jędrych & Partnerzy – Kancelarii Adwokackiej adwokata Artura Jędrych tworzą prawnicy posiadający bogate doświadczenie praktyczne w wyspecjalizowanym zakresie. Członkowie Zespołu będący do Państwa dyspozycji pracują na stałe w ramach struktury Kancelarii, jak i ad hoc – w ramach stałej relacji partnerskiej kooperacji (co dotyczy doradcy podatkowego, rzecznika patentowego, biegłego rewidenta).

Współpracownicy i/lub kooperanci Kancelarii, oprócz profesjonalizmu, cechują się również ponadprzeciętnym zaangażowaniem w powierzone im sprawy, co przekłada się na sprawne, interdyscyplinarne działanie, w konsekwencji sukces i satysfakcję Klientów. Nasz zespół z najwyższą starannością oraz z zachowaniem wszelkich standardów poufności rozwiązuje problemy prawne Klientów, udzielając również wszechstronnej pomocy w realizacji ich zamierzeń biznesowych. Współpracownicy i/lub kooperanci Kancelarii to osoby biegle władające specjalistycznym językiem prawniczym, zarówno (co najmniej) angielskim i/lub niemieckim.

Prawnicy

Monika Czyżak – aplikant radcowski monika.czyzak@aj-law.pl

Karol Kozieł – aplikant radcowski karol.koziel@aj-law.pl

Obsługa administracyjna Kancelarii

Paulina Apacik – paulina.apacik@aj-law.pl

Współpraca Kroll / Misiejuk / Grzybowski

Jędrych & Partnerzy – Kancelaria Adwokacka adwokata Artura Jędrych współpracuje z kancelariami adwokackimi z obszaru Unii Europejskiej, w tym m. in. z Kancelarią Pani Mec Margo M. Kroll z siedzibą w Monachium, ul. Nymphenburger Straße 154.