Restrukturyzacja/Upadłość

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii (adwokata i doradcy restrukturyzacyjnego) jest prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.
Kancelaria reprezentuje zarówno dłużników jak i wierzycieli w toku postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, na każdym etapie. Pomagamy i doradzamy przy formalnościach związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, upadłości przedsiębiorstw oraz ich restrukturyzacji.

Artur Jędrych jest adwokatem oraz doradcą restrukturyzacyjnym, w związku z czym reprezentuje Klientów jako adwokat, ale również zna specyfikę postępowania upadłościowego / restrukturyzacyjnego z pozycji syndyka lub nadzorcy sądowego. Połączenie tych dwóch praktyk decyduje, że Kancelaria posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

POSTĘPOWANIA/PRZETARGI

Poniżej prowadzone postepowania oraz przetargi (nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, wierzytelności i inne prawa.)

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

 Upadłość konsumencka Kamila Kwiecińskiego
W dniu 11 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Kamila Kwiecińskiego – osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka Wiesława Pachli w upadłości likwidacyjnej
W dniu 09 czerwca 2020 r. Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Wiesława Pachli – osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka Patrycji Srogi w upadłości likwidacyjnej
W dniu 16 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Patrycji Srogi – osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka Jacka Wójcika w upadłości likwidacyjnej
W dniu 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jacka Wójcika – osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość przedsiębiorstwa REALTYCO S.A. w upadłości likwidacyjnej
W dniu 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki Realtyco S.A. z siedzibą w Warszawie.

Upadłość konsumencka Patrycji Gontarek w upadłości likwidacyjnej
W dniu 23 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Patrycji Gontarek  – osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Upadłość przedsiębiorstwa Polska Kompania Transportowa S. A. w upadłości likwidacyjnej
W dniu 22 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość spółki Polska Kompania Transportowa S. A. z siedzibą w Pruszkowie. Postępowanie zakończone.

 Upadłość przedsiębiorstwa WISŁA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej
W dniu 12 października 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość spółki WISŁA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  z siedzibą w Warszawie. Postępowanie zakończone.