Pomoc Frankowiczom

Kancelaria efektywnie prowadzi sprawy dot. tzw. kredytów frankowych (waloryzowanych / denominowanych). Nasze usługi dot. kredytów udzielonych m. in. przez DNB Nord, mBank, Bank Millennium, Getin Bank.

Oferujemy zindywidualizowaną, bezpłatną analizę umowy kredytowej w celu ustalenia zasadności / opłacalności wysuwanych wobec banku roszczeń (w szczególności obejmujących „nadpłacone” raty kredytu albo wynikających ze stwierdzenia nieważność całej umowy kredytu).

W przypadku powierzenia nam dochodzenia takich roszczeń – określamy zasady rzeczowe (zakres umocowania) oraz finansowe, na jakich dokonujemy dalszych czynności w sprawie, w tym reprezentujemy Klienta przed sądem.

Każdemu Klientowi przypominamy, iż skierowanie roszczenia do banku jest prawem, nie zaś obowiązkiem Klienta. Dokładamy najwyższej, należytej staranności, nie gwarantujemy jednak, że każda sprawa uzasadnia skuteczne roszczenia. W ramach analizy sprawy zwracamy uwagę również na ryzyka mające związek z wysuwanymi wobec banków roszczeniami.