Publikacje

Artur Jędrych

Prelegent w trakcie szkolenia dla kandydatów na doradców ubezpieczeniowych organizowanego przez PBK Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., Warszawa 1997

Referent w trakcie szkolenia z zakresu tajemnicy bankowej i problematyki rachunków bankowych organizowanego przez Bank Austria Creditanstalt S.A., Warszawa 1999

Prelegent w trakcie szkolenia dla kandydatów na pośredników kredytowych organizowanego przez bank z siedzibą w Warszawie, Warszawa 2005

Prelegent w trakcie konferencji organizowanych przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2005

Hipoteka łączna a repartycja, Monitor Prawniczy z 2002 nr 13

Wybrane zagadnienia z problematyki umowy rachunku bankowego w banku wirtualnym, Monitor Prawniczy z 2001r. nr 17

Spłata kredytu w walucie obcej – artykuł z dziedziny prawa dewizowego, Gazeta Prawna z 2-5.01.1997r. nr 1

Przepisy bardziej liberalne – artykuł z dziedziny prawa dewizowego, Gazeta Prawna z 26.08.2002r. nr 164

Likwidacja części ograniczeń administracyjnych – artykuł z dziedziny prawa dewizowego, Gazeta Prawna z 27.08.2002r. nr 165