Honorarium

Jędrych & Partnerzy – Kancelaria Adwokacka adwokata Artura Jędrych świadczy usługi na bazie indywidualnych porozumień.

Co do zasady rozliczamy nasze usługi na podstawie uzgodnionej stawki godzinowej, co pozwala w sposób przejrzysty, rzeczywisty i weryfikowalny wskazywać czas przeznaczony przez prawników Kancelarii na pracę na rzecz Klienta. Wysokość stawki godzinowej uzależniona jest m. in. od spodziewanego nakładu pracy i wielkości projektu – zlecenia, co oznacza, iż wielkość zlecenia decyduje o zastosowaniu wcześniej uzgodnionych, preferencyjnych stawek.

W przypadku projektów wymagających szczególnego know-how korzystamy z wsparcia współpracujących z Kancelarią specjalistów m. in. doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentow o międzynarodowym doświadczeniu, których wynagrodzenie, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem doliczamy do naszego honorarium.

Jędrych & Partnerzy – Kancelaria Adwokacka Adwokata Artura Jędrych jest zainteresowana współpracą długofalową, opartą na wzajemnym zaufaniu. W praktyce oferujemy zatem oraz stosujemy doradztwo prawne o charakterze ciągłym na bazie miesięcznego ryczałtu.